dnes je 2.3.2024

Input:

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

22.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.10 Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

Ing. Ján Mintál

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) ZDPH je poukaz definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja. Takýto poukaz môže mať formu listinnú alebo elektronickú.

Úprava uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služby pri použití poukazu sa však nevzťahuje na nástroje, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu pri nákupe tovarov alebo služieb, s ktorými nie je spojené právo na získanie takéhoto tovaru alebo služieb. Zľavové poukazy oprávňujú držiteľa na zľavu z nákupu, avšak nie je v nich obsiahnutý nárok držiteľa poukazu na získanie tovaru alebo služby výmenou za