dnes je 6.7.2022

Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022Garancia

4.7.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť a vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu v roku 2022Garancia

28.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novelizácia nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu od 1. júla 2022Garancia

23.6.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové exekučné konanie v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Refakturácia vzniknutej škody z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2022Garancia

23.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novelizácia vrátenia dane ozbrojeným silám od 1. júla 2022Garancia

23.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľa od 1.1.2022Garancia

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru v roku 2022Garancia

23.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reverse Charge v rámci EU v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane v osobitnom sklade v roku 2022Garancia

22.6.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarancia

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

14.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prístupy k určeniu indexu daňovej spoľahlivosti daňovníka od 1. januára 2022Garancia

14.6.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Garancia

14.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

K zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti od 1. júla 2022Garancia

14.6.2022, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúry za elektrickú energiu pri prenájme nehnuteľností z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

14.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

14.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

14.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

14.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPHGarancia

14.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 22 ods. 4 zákona o DPHGarancia

13.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

10.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vznik daňovej povinnosti pri prijatom preddavku z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane v daňovom sklade v roku 2022Garancia

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zálohová platba pri cezhraničnom dodaní tovaru z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poplatok za členstvo v zahraničnej organizácii z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od dane v colnom sklade v roku 2022Garancia

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena účelu použitia investičného majetku z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

30.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Ostatné oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v roku 2022Garancia

30.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru a služieb v roku 2022Garancia

27.5.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

26.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Deň dodania služby pri nájomnom z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

26.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňový exekučný príkazGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňová exekúcia a jej formyGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové exekučné konanieGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Začatie daňového exekučného konaniaGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konaniaGarancia

26.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

26.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus