dnes je 16.7.2024

DPH na stravovacie služby v roku 2024Garancia

28.6.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného štátu EÚ v roku 2024Garancia

27.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v roku 2024Garancia

27.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH z predaja apartmánu a parkovacieho miesta v roku 2024Garancia

26.6.2024, Mgr. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Platenie preddavkov na daň pri predĺženej lehote na podanie DP v roku 2024Garancia

26.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

§ 49 ods. 5 zákona o DPH krátenie dane v prípadoch využitia majetku na súkromné účelyGarancia

25.6.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Postup pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v roku 2024Garancia

25.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť daňovníka viesť osobitné záznamyGarancia

24.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Platba DPH zo vstupného v roku 2024Garancia

24.6.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Konkurz ako prekážka prevádzkovania živnostiGarancia

21.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Konsignačný sklad v ČR a DPHGarancia

21.6.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkachGarancia

20.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie daňového priznania osoby neregistrovanej pre DPHGarancia

20.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania tovaru pri jeho predaji na diaľkuGarancia

19.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru v režime „call of stock"Garancia

18.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočná lehota na prvotné splnenie vybraných povinností po 1. 1. 2025Garancia

17.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetkuGarancia

13.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Opakovane dodávaná služba charakteru nájmu a vznik daňovej povinnostiGarancia

12.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu neplatiteľom DPHGarancia

11.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osobitná úhrada za energie pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2024Garancia

7.6.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

7.6.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

7.6.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

7.6.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPHGarancia

31.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemkov FO z pohľadu DPHGarancia

30.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH z pohľadu dokladu ERPGarancia

29.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPHGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:44

Prístupné pre: DPH profi plus

Sadzba DPH pri závodnom stravovaníGarancia

27.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie súhrnného výkazu k DPH zdaniteľnou osobouGarancia

24.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Intrastat hlásenia a prah oslobodenia z pohľadu DPHGarancia

23.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zjednodušená faktúra a zníženie limitov z pohľadu DPH od 1.1.2025Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ dane pri transakciách s osobami s osobitným vzťahom k platiteľovi z pohľadu DPHGarancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri použití jednoúčelového poukazuGarancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia k dani z príjmov z úradnej mociGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie daňového priznania pri nesplnení registračnej povinnosti k DPH po 1. januári 2025Garancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Právny rámec rodinného podnikuGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od DPH pri výchovných a vzdelávacích službáchGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie daňového konaniaGarancia

15.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť viesť evidenciu a vystavovanie faktúr u obchodníka podľa § 66 zákona o DPHGarancia

15.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavok versus finančná zábezpeka z pohľadu DPHGarancia

14.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus