dnes je 27.3.2023

Nezabudnite na správne kontaktné údaje v daňovom priznaníGarancia

23.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Investičné zlato v režime DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na technické zhodnotenie a odpočítanie DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie žiadosti o vrátenie DPH v inom členskom štáteGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto nadobudnutia tovaru pri trojstrannom obchodeGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní mobilovGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevymožiteľná pohľadávka z dodania tovaru v roku 2023Garancia

22.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia nákladov z pohľadu DPHGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravná faktúra v kontrolnom výkaze odberateľaGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniachGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Deň dodania pri dodaní tovaru do iného členského štátuGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica obce o verejnom obstarávaní (pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky)Garancia

15.3.2023, Ing. Zuzana Brindzová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Smernica obce o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek počas prechodného obdobia - do zriadenia elektronického trhoviskaGarancia

15.3.2023, Ing. Zuzana Brindzová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023Garancia

15.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti opravného dokladu v roku 2023Garancia

8.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovoz materiálu z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

27.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesiaca na štvrťrokGarancia

27.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Krátkodobý prenájom vozidla českému podnikateľovi v roku 2023Garancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Plynutie lehoty na ukončenie daňovej kontrolyGarancia

24.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj na jarmoku a e-kasa klientGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa DPHGarancia

23.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Doručovanie zástupcovi adresátaGarancia

22.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazuGarancia

22.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanieGarancia

21.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníkaGarancia

21.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nevymožiteľnosť pohľadávky pri úmrtí fyzickej osobyGarancia

20.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zastupovanie v správe daní na základe plnomocenstvaGarancia

20.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavok versus finančná zábezpekaGarancia

17.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľaGarancia

16.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov skupiny a doručovanieGarancia

15.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zánik práva vyrubiť daň a účinná ľútosťGarancia

14.2.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v indexe daňovej spoľahlivostiGarancia

10.2.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nové kritériá nevymožiteľnosti pohľadávky po 1.1.2023Garancia

9.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

7.2.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:20

Prístupné pre: DPH profi plus

Režim zdaňovania nájmu u FO - platiteľa DPHGarancia

3.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie dane ručiteľoviGarancia

3.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim DPH pri cestovných náhradáchGarancia

1.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znížená sadzba DPH od 1.1.2023 z pohľadu vykonávania služieb fitness centraGarancia

30.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správa DPHGarancia

30.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHGarancia

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarancia

27.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri cestovných náhradáchGarancia

26.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava základu dane pri službách a tovaroch prijatých zo zahraničia s miestom dodania v tuzemskuGarancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novinka v DPH pri krádeži majetku po 1.1.2023Garancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer