dnes je 20.6.2024

Dodanie služieb z 3. krajiny medzi zubnou technikou a zubnou ambulanciou z pohľadu DPHGarancia

31.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predaj pozemkov FO z pohľadu DPHGarancia

30.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

DPH z pohľadu dokladu ERPGarancia

29.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykazovanie samozdanenia pri dovoze k DP DPHGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:44

Prístupné pre: DPH profi plus

Sadzba DPH pri závodnom stravovaníGarancia

27.5.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie súhrnného výkazu k DPH zdaniteľnou osobouGarancia

24.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Intrastat hlásenia a prah oslobodenia z pohľadu DPHGarancia

23.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zjednodušená faktúra a zníženie limitov z pohľadu DPH od 1.1.2025Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Bankový účet platiteľa a oznamovacia povinnosť v roku 2024Garancia

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Základ dane pri transakciách s osobami s osobitným vzťahom k platiteľovi z pohľadu DPHGarancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Daňové priznanie k DzMV za zomrelého živnostníka v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri použití jednoúčelového poukazuGarancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registrácia k dani z príjmov z úradnej mociGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Podávanie daňového priznania pri nesplnení registračnej povinnosti k DPH po 1. januári 2025Garancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oslobodenie od DPH pri výchovných a vzdelávacích službáchGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Právny rámec rodinného podnikuGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť viesť evidenciu a vystavovanie faktúr u obchodníka podľa § 66 zákona o DPHGarancia

15.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Prerušenie daňového konaniaGarancia

15.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavok versus finančná zábezpeka z pohľadu DPHGarancia

14.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Oprava opravenej odpočítanej daneGarancia

13.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miesto dodania vymedzených služieb od 1.1.2025Garancia

10.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny pri odpočte DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ od 1.1.2025Garancia

9.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Spresnenie a doplnenie pravidiel pri predaji podniku z pohľadu DPH od 1. marca 2024Garancia

8.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

7.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia o používaných sadzbách DPH v členských štátoch EÚGarancia

6.5.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračná povinnosť za platiteľa DPH od 1.1.2025Garancia

3.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ČlánkyGarancia

3.5.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

3.5.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

3.5.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Poskytnutie služby z tretích krajín z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

30.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Odpočítanie DPH pri registráciiGarancia

29.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Služba v EU cez sprostredkovateľa a Súhrnný výkaz z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

26.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Faktúra z roku 2023 a jej zaúčtovanie z pohľadu DPH v roku 2024Garancia

25.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zálohová faktúra vs. ostrá faktúra z pohľadu DPH od zahraničného dodávateľa v roku 2024Garancia

24.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vláda schválila Program stability SR na roky 2024 až 2027Garancia

24.4.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Uplatnenie, nárok na DPH za služby taxi firmou BOLT v roku 2024Garancia

23.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Na čo si dať v zákone o DPH pozor v roku 2024ZáznamGarancia

23.4.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

Prístupné pre: DPH profi plus

Zrušenie registrácie pre DPH u zahraničnej osobyGarancia

22.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

19.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vykazovanie údajov v súhrnnom výkazeGarancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena účtovného obdobia na hospodársky rok 2024Garancia

18.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2024Garancia

17.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus