dnes je 31.1.2023

Znížená sadzba DPH od 1.1.2023 z pohľadu vykonávania služieb fitness centraGarancia

30.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Správa DPHGarancia

30.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Reštauračné služby od 1.1.2023 z pohľadu DPHGarancia

27.1.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

27.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarancia

27.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Režim DPH pri cestovných náhradáchGarancia

26.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Novinka v DPH pri krádeži majetku po 1.1.2023Garancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava základu dane pri službách a tovaroch prijatých zo zahraničia s miestom dodania v tuzemskuGarancia

25.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zvláštní režimyGarancia

25.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročnéGarancia

24.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Malá zásielka tovaru neobchodného charakteruGarancia

23.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nárok na odpočet daněGarancia

23.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmeny pri registrácii za platiteľa DPH od 1.1.2023Garancia

20.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinka v DPH pri krádeži majetku po 1.1.2023Garancia

20.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Znížená sadzba DPH pre gastrosektorGarancia

20.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznamovacia povinnosť ohľadom bankového účtuGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Miestna príslušnosť správcu dane pri dani z motorových vozidielGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátuGarancia

19.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Index daňovej spoľahlivostiGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Povinnosť FO podať daňové priznanie za rok 2022Garancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Vysporiadanie príjmov rezidenta SR zo zahraničiaGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPHGarancia

19.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daněGarancia

19.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru podliehajúceho DPH v rámci reťazových transakciíGarancia

18.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preprava tovaru podliehajúceho DPH do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemskuGarancia

17.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu, přemístění zboží v rámci Evropské unieGarancia

17.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchoduGarancia

16.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Sazby daněGarancia

16.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátuGarancia

13.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasné skladovanie tovaru podliehajúceho DPH v tuzemsku v rámci jeho prepravy do iného členského štátuGarancia

13.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Uznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a podanie súhrnného výkazuGarancia

12.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osobyGarancia

12.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2023Garancia

11.1.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodníkGarancia

11.1.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Dodanie tovaru podliehajúceho DPH v rámci reťazových transakciíGarancia

11.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

11.1.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

11.1.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

TitulkaGarancia

10.1.2023, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

ÚvodGarancia

10.1.2023, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty v roce 2022 a 2023Garancia

10.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preprava tovaru podliehajúceho DPH do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemskuGarancia

9.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a podanie súhrnného výkazuGarancia

4.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchoduGarancia

2.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 51gGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 51iGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 52zzn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022Garancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus