dnes je 30.9.2022

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

10.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňGarancia

16.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 16 Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťouGarancia

12.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

8.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 pred jeho schválenímArchív

30.3.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekGarancia

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Nákup tovaru od poľského dodávateľa z pohľadu DPH v roku 2021Archív

25.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 11 Nezdaniteľné časti základu daneGarancia

5.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 38 Ročné zúčtovanieGarancia

4.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 9 Dodanie službyGarancia

18.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 13 Miesto dodania tovaruGarancia

18.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 7 Príjmy z kapitálového majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 15a Osobitná sadzba daneGarancia

1.10.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Informácia k tretej novele coronazákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti účinnej od 20. 5. 2020Archív

27.7.2020, Ing. Božena Jurčíková a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Komentár k ZDPH § 25 Oprava základu daneGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k § 19 ods. 4 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu v roku 2019Archív

20.5.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmovGarancia

3.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Fakturácia za poskytované služby z pohľadu zákona o DPH v roku 2018Archív

8.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018Archív

14.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Zábezpeka na daň v praxi v roku 2017Archív

31.10.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Preddavky na daň z motorových vozidielArchív

3.4.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017Archív

31.3.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: DPH profi | DPH profi plus