dnes je 16.7.2024

Input:

Zrušenie registrácie pre DPH u zahraničnej osoby

22.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.11 Zrušenie registrácie pre DPH u zahraničnej osoby

Ing. Ján Mintál

Zahraničná osoba, registrovaná pre daň podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) ako platiteľ dane:

  • môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, ak odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb vymedzené v § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o DPH (jedná sa o taxatívne vymedzené dodania, ktoré sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty, alebo pri ktorých zahraničná osoba nie je osobou povinnou platiť daň)

  • má povinnosť podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestane vykonávať podnikanie na území tuzemska.

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby, ktorá je platiteľom registrovaným podľa § 5 zákona o DPH, nie je podmienené minimálnym obdobím