dnes je 16.7.2024

Input:

Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb v roku 2023

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.8 Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb v roku 2023

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Vládny návrh novely Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. zavádza, okrem iného definíciu Predmetom novelizácie zákona sú aj úpravy rôznych ustanovení, ktorých cieľom je zníženie administratívnej záťaže. Patrí sem aj upustenie od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby alebo oslobodený prenájom nehnuteľnosti, s možnosťou zdaniteľných osôb, ktoré sú z titulu uskutočňovania uvedených transakcií v súčasnosti registrovanými platiteľmi dane, požiadať o zrušenie registrácie.

Navrhuje sa, aby vybrané zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne činnosti oslobodené od dane (podľa § 37 až § 39 Zákona o DPH t. j poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľností, finančné