dnes je 20.6.2024

Input:

Zmeny v zákone o DPH od roku 2021

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.1.2 Zmeny v zákone o DPH od roku 2021

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do zákona preberá nadnárodná právna úprava zo smerníc Rady Európskej únie. Účinnosť zákona je od 1. januára 2021 okrem ustanovení týkajúcich sa transpozície smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení a smernice (EÚ) 2019/1995 v platnom znení, pri ktorých sa s ohľadom na rozhodnutie (EÚ) 2020/1109 bude účinnosť od 1. júla 2021.

Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty patrí možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku tzv. zásielkový predaj, zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku, zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur, preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze, ako aj rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania