dnes je 16.7.2024

Input:

Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.4 Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

S cieľom zlepšiť platobnú disciplínu na Slovensku sú navrhnuté nové opatrenia, ktoré majú dopady na odberateľov tovarov a služieb. Jedná sa o vládny návrh novely Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z., zatiaľ neschválený Národnou radou SR.

Novela Zákona zavádza povinnosť odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane z pridanej hodnoty z kúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená daň z pridanej hodnoty (resp. z ktorých bola daň odpočítaná), ak odberateľ čiastočne alebo úplne neuhradí záväzok. A to v rozsahu neuhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak bola daň účtovaná na faktúre alebo inom doklade. Odberateľovi vzniká povinnosť vrátiť daň