dnes je 27.3.2023

Input:

Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.3 Zmena zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné

Ing. Ján Mintál

Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil časovú aj obratovú podmienku pre uplatňovanie štvrťročného zdaňovacieho obdobia. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH.

V súvislosti s takýmto prechodom je mesiacom, v ktorom platiteľ dane splnil spomínané podmienky, mesiac bezprostredne predchádzajúci prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Ak teda dôjde k splneniu časovej podmienky a obratovej podmienky napríklad v mesiaci február 2023, pričom zmena zdaňovacieho obdobia môže