dnes je 20.9.2021

Input:

Zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení v roku 2021

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.2 Zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová

Zákon o DPH neobsahuje ustanovenia týkajúce sa problematiky zložených plnení. V zákone je možné stretnúť sa s pojmom „tovary a služby priamo alebo úzko súvisiace”.

Ak hovoríme o súvisiacom plnení, posudzujeme hlavné a vedľajšie plnenie.

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je v jednotlivých prípadoch vhodné:

  • - vykonať analýzu zdaniteľného obchodu
  • - pozrieť sa, aký cieľ majú jednotlivé prvky plnenia pre zákazníka.
  • - určiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia
  • - stanoviť, o aký zdaniteľný obchod, ktorý je predmetom dane, ide, teda či ide o dodanie tovaru alebo o poskytnutie služby.

Hlavným plnením je plnenie, ktoré pre odberateľa predstavuje cieľ, ktorý sa má plnením dosiahnuť.

Vedľajšími plneniami budú plnenia, ktoré sú