dnes je 16.7.2024

Input:

Žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v roku 2024

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.3 Žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník podal správcovi dane v júni 2024 žiadosť o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu. Je táto služba spoplatňovaná? Ak áno, v akej výške? 

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Stanovisko:

Spomínaná služba sa poskytuje na žiadosť poplatníka (daňového subjektu) o vydanie potvrdenia o stave osobného účtu podľa zákona č. 563/2009 Z. z., pričom služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo špecializovaného portálu finančnej správy (PFS).

Miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného účtu; na tento účel sa za