dnes je 17.8.2022

Input:

Zálohovanie jednorazových obalov z pohľadu DPH od 1.1.2022

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.2.5 Zálohovanie jednorazových obalov z pohľadu DPH od 1.1.2022

Ing. Ivana Glazelová


Máme otázku ohľadom zálohovania obalov a DPH. Podľa súčasne platného zákona o DPH sa záloha na obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, považuje za dodanie tovaru, ktorý je predmetom dane. Platí toto aj po novele zákona o DPH? Máme informácie, že by sa toto malo zmeniť a suma zálohy na obal bez ohľadu na opakovanú nepoužiteľnosť by sa v celom distribučnom reťazci nemala zahŕňať do základu DPH.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Novelou zákona bol doplnený § 22 ods. 3 ZDPH zákona o DPH s odkazom ale na ustanovenie osobitného predpisu v zákone č. 302/2019 Z. z.

V § 22 ods. 3 ZDPH sa na konci pripája táto veta: „Pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje6abd) sa do základu dane podľa odseku 1 nezahŕňa záloh na tento obal.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6abd