dnes je 1.12.2023

Input:

Základné pravidlá pre nárok na odpočítanie DPH

18.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.6 Základné pravidlá pre nárok na odpočítanie DPH

Ing. Ján Mintál

Pre vznik nároku na odpočítanie dane je v prvom rade podstatné, aby prijaté tovary a služby mali priamu a bezprostrednú väzbu na zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočítanie dane. Platiteľ dane musí vedieť objektívne preukázať všetky skutočnosti, na základe ktorých si uplatnil odpočítanie dane, tzn., že prijaté tovary a služby bezprostredne súvisia s jeho ekonomickou činnosťou. Podmienkou vzniku práva na odpočítanie dane je, že platiteľ dane príjme tovar alebo službu na účely svojho podnikania ako platiteľ dane. Vychádzajúc z ustanovenia § 49 ods. 2 ZDPH môže platiteľ dane odpočítať:

  • daň uplatnenú iným platiteľom (dodávateľom) v tuzemsku v cene dodaného tovaru alebo služby,

  • daň uplatnenú platiteľom dane z tovarov s služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 48c ods. 5 a § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12