dnes je 20.5.2024

Input:

Základ dane (DPH) pri bezodplatnom dodaní tovaru, osobnej spotrebe platiteľa resp. zamestnancov

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.12 Základ dane (DPH) pri bezodplatnom dodaní tovaru, osobnej spotrebe platiteľa resp. zamestnancov

Ing.  Ján Mintál

Základom dane pri dodaní tovaru na osobnú spotrebu, spotrebu zamestnancov alebo pri bezodplatnom dodaní tovaru, ak pri jeho kúpe alebo pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý, vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane, sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.

Základom dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”), je zostatková cena majetku zistená podľa zákona o dani z príjmov. Ak platiteľ dane dodá tovar, ktorý bol odpisovaným majetkom podľa