dnes je 7.7.2022

Input:

Vznik daňovej povinnosti pri prijatom preddavku z pohľadu DPH v roku 2022

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.2 Vznik daňovej povinnosti pri prijatom preddavku z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Monika Ziškayová


Vzniká dodávateľovi nového dopravného prostriedku z iného členského štátu (Českej republiky) prijatím preddavku na dodanie nového dopravného prostriedku – od platiteľa SK povinnosť vyhotoviť faktúru na prijatý preddavok?

Ak áno, vzniká platiteľovi SK – daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry na prijatý preddavok?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Platiteľovi dane, ktorý v tuzemsku nadobudne nový dopravný prostriedok (ďalej aj ako „tovar”) z iného členského štátu, vzniká daňová povinnosť podľa § 20 ods. 1 ZDPH zákona o DPH, a to:

  • 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku, alebo

  • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového