dnes je 16.7.2024

Input:

Výzva na podanie kontrolného výkazu a na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.11 Výzva na podanie kontrolného výkazu a na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze

Ing. Ján Mintál

V prípade, ak daňový úrad zistí, že platiteľ dane mal povinnosť podať kontrolný výkaz a túto povinnosť si nesplnil, daňový úrad vyzve platiteľa podľa § 78a ods. 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) na jeho podanie. Zákon o DPH v § 78a ods. 13 neupravuje lehotu, v ktorej je povinný platiteľ na výzvu daňového úradu podať kontrolný výkaz. Daňový úrad určí na podanie kontrolného výkazu primeranú lehotu podľa § 27 ZSD. Ak si platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať kontrolný výkaz, môže daňový úrad podľa ustanovenia § 81 ods. 3 ZDPH tomuto platiteľovi zrušiť registráciu pre daň a podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH finančné riaditeľstvo zverejní platiteľa v