dnes je 16.7.2024

Input:

Vykazovanie údajov v súhrnnom výkaze

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.9 Vykazovanie údajov v súhrnnom výkaze

Ing. Ján Mintál

Povinnosť, podmienky a pravidlá podávania súhrnného výkazu sú predmetom ustanovenia § 80 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). Súhrnný výkaz predstavuje zákonom ustanovený prostriedok, prostredníctvom ktorého dochádza k výmene potrebných informácií medzi členskými štátmi, čím sa vytvárajú predpoklady na to, aby daňová správa členského štátu, v ktorom je daň z pridanej hodnoty splatná, mala k dispozícii nevyhnutné informácie o dodaniach tovaru v rámci spoločenstva.

Súhrnný výkaz musí obsahovať identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz a ďalej:

  • pri dodávke tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodenej v kontexte pravidiel uvedených v § 43 ods.1 zákona o DPH identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú