dnes je 25.2.2021

Input:

Vedenie konsignačného skladu pri obchodovaní s Veľkou Britániou z pohľadu DPH v roku 2021

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.23.2.1 Vedenie konsignačného skladu pri obchodovaní s Veľkou Britániou z pohľadu DPH v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Vedieme konsignačný sklad materiálu s našim dodávateľom z Anglicka. Miesto zd. plnenia je na Slovensku, nakoľko je tento sklad umiestnený v priestoroch nášho závodu na Slovensku.

Keďže po 1. 1. 2021 Veľká Británia bude považovaná za tretiu krajinu (mimo EÚ), moja otázka znie, ako správne vykazovať prijaté faktúry za spotrebovaný materiál v rámci tohto konsignačného skladu v daňovom priznaní DPH. Môžeme postupovať podľa § 69 ods. 2 ZDPH a tieto nákupy vykazovať v riadkoch 9 a 10 daňového priznania?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz tovaru z tretieho štátu alebo vývoz tovaru do tretieho štátu v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. 11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH”). To znamená, že pri dovoze tovaru zo Spojeného kráľovstva sa bude platiť daň colnému úradu, zatiaľ čo vývoz tovaru z členských štátov do Spojeného kráľovstva bude od DPH oslobodený; (čiže z pohľadu slovenských platiteľov DPH sa napr. už nebude aplikovať nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, ani dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, ktoré sa uvádza do súhrnného výkazu).

Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES (v SR podľa § 55a – § 55e zákona o DPH), ale musia si ju nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS (v SR podľa § 56 – § 58 zákona o DPH). Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. Obdobne platitelia DPH usadení v členských štátoch, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve, už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES (v SR podľa § 55f – § 55g zákona o DPH).

Žiadosti o vrátenie dane uplatnenej na tovary a služby v Spojenom kráľovstve v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť platitelia DPH usadení v členských štátoch podať najneskôr do 31. 3. 2021 elektronicky „doterajším” spôsobom. Rovnaká lehota na podanie žiadosti o vrátenie dane zaplatenej v členských štátoch za dotknuté obdobie sa vzťahuje i na platiteľov DPH usadených v Spojenom kráľovstve.

Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH. (Napr. v SR môže ísť o zastúpenie zahraničnej osoby usadenej v Spojenom kráľovstve pri dovoze tovaru v SR daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).

Vyššie uvedené postupy sa nebudú vzťahovať na dodávky tovarov do/zo Severného Írska, s ktorým na základe protokolu medzi Írskom/Severným Írskom sa bude naďalej minimálne 4 roky po skončení prechodného obdobia zaobchádzať ako s členským štátom. Z pohľadu slovenských platiteľov DPH to napr. znamená, že dodanie tovaru do Severného Írska pri splnení stanovených podmienok bude naďalej oslobodené od