dnes je 21.4.2024

Input:

Úvodník

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH aktuálne sa dočítate o refakturácii služieb z pohľadu DPH v roku 2023. Ako uvádza autorka článku Ing. Ivana Glazelová: „V závislosti od charakteru služby a príslušného režimu dane, ktorý sa na obstaranú službu vzťahuje (oslobodenie od dane, zdanenie), má obstarávateľ z prijatej služby právo na odpočítanie dane v súlade s podmienkami definovanými v § 49 – § 51 zákona o DPH. Právo na odpočítanie dane vzniká obstarávateľovi momentom vzniku daňovej povinnosti pri dodaní služby poskytovateľom.” Viac sa dočítate v článku - Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023.

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „ Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu.“ Aký je dopad tohto metodického pokynu