dnes je 30.9.2022

Input:

Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Na ktorom riadku daňového priznania k DPH sa má uvádzať nadobudnutie služby z iného členského štátu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH - Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

§ 69 ods. 3 Zákona o DPH - Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre