dnes je 27.3.2023

Input:

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.9 Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Ing. Ján Mintál

Právna úprava úpravy odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). Jej obsah predstavujú pravidlá, ktoré umožňujú po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň v nasledujúcich kalendárnych rokoch, a to v závislosti od objektívnych okolností, na základe ktorých dôjde k zmene rozsahu používania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie.

Investičný majetok, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie § 54d zákona o DPH, je