dnes je 16.7.2024

Input:

Úprava obdobia pri oneskorenej registrácii a daňové priznanie

15.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.3 Úprava obdobia pri oneskorenej registrácii a daňové priznanie

Ing. Ján Mintál

Pri oneskorenej registrácii tuzemskej zdaniteľnej osoby sa už od 1. januára 2023 zmenil počet dní oneskorenia z 30 na 21 dní, z dôvodu zosúladenia obdobia oneskorenia, v ktorom mala byť táto zdaniteľná osoba platiteľom dane, so zákonnou lehotou, ktorú má daňový úrad na rozhodnutie v prípade podania žiadosti o registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH. Osobitné povinnosti pri oneskorenej registrácii pre DPH ustanovené v § 69 ods. 13 (osoby povinné platiť daň), v § 55 ods. 3 (odpočítanie dane pri registrácii), v § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (podanie daňového priznania) sa aplikujú v prípade, ak osoba, ktorá nepodala žiadosť o registráciu pre DPH, alebo podala žiadosť oneskorene, bola v oneskorení viac ako 21 dní.