dnes je 16.7.2024

Input:

Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2023

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2023

Doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.

Investičným majetkom sú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory, ako aj nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Zmenou účelu použitia investičného majetku sa