dnes je 1.12.2023

Input:

Upratovacie služby z pohľadu DPH v roku 2023

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.1 Upratovacie služby z pohľadu DPH v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová


Otázka:

Slovenská zdaniteľná osoba, registrovaná na DPH podľa § 7a vykonáva upratovacie služby v Maďarsku v ambulancii pre lekárov. Aký je daňový režim DPH ? Je rozhodujúce, či je odberateľ zdaniteľná osoba ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 16 ods. 1 Zákona o DPH - Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

 Pohľad autora na problematiku:

Od 1.1.2017 nadobudli platnosť články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, ktoré boli doplnené do tohto