dnes je 21.9.2023

Input:

Uplatňovanie zníženej sadzby dane (DPH) 5 %

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.8 Uplatňovanie zníženej sadzby dane (DPH) 5 %

Ing.  Ján Mintál

Počnúc rokom 2023 sa ustanovením §  27 ods. 3 ZDPH zaviedla druhá znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na:

  1. dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
  2. obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom