dnes je 14.4.2024

Input:

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou

26.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.10 Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou

Ing. Ján Mintál

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),

  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,

  • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • predmetom dodania sú stavebné práce