dnes je 16.7.2024

Input:

Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti pri bankovom účte platiteľa

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.5 Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti pri bankovom účte platiteľa

Ing. Ján Mintál

Platiteľ oznámi bankové účty podaním tlačiva „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov”, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Vzor oznámenia je zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk a je dostupný v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Prostredníctvom tohto tlačiva bude môcť platiteľ DPH oznámiť a aktualizovať údaje o bankových účtoch.

Prostredníctvom spomínaného tlačiva je potrebné oznámiť všetky bankové účty v členení bankových účtov vedených u tuzemských poskytovateľov bankových služieb a bankových účtov vedených u zahraničných poskytovateľov bankových