dnes je 16.7.2024

Input:

Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Splatnosť dane pri predĺžení lehoty na podanie DP v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 do 30. júna 2024. Daňové priznanie však podal už v máji 2024. Je povinný zaplatiť daň do 31. mája 2024?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Stanovisko:

V zásade platí, že daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Spomínaný zákon však umožňuje daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia, na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predĺženie uvedenej lehoty najviac o tri celé kalendárne mesiace, s