dnes je 16.7.2024

Input:

Sadzby dane od januára 2023

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.1 Sadzby dane od januára 2023

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, platného od 1. januára 2023, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane, znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a predmetného zákona, okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa § 68cb.

Takto znížená sadzba dane 10 % sa uplatňuje aj na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej