dnes je 2.3.2024

Input:

Rozsah opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.4 Rozsah opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení

Ing. Ján Mintál

Platiteľ môže vykonať opravu základu dane podľa § 25a ods.1 ZDPH najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods.2 zákona o DPH. Pôvodný základ dane sa pritom nemôže znížiť o sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s dodaním tovaru alebo služby po tom, ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods.2 zákona o DPH.

Keďže pohľadávka prihlásená napr. do konkurzu môže byť navýšená o príslušenstvo (napr. dohodnutú zmluvnú pokutu, úroky z omeškania), zákon o DPH v rámci § 25a ods.3 ustanovuje, že výška