dnes je 17.8.2022

Input:

Refakturácia vzniknutej škody z pohľadu DPH v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.2 Refakturácia vzniknutej škody z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová

Otázka:

Slovenská prepravná spoločnosť A spôsobila počas prevozu zo zahraničia na Slovensko škodu na dovezenom majetku slovenskej spoločnosti B. Môže SK spoločnosť B prefakturovať vzniknutú škodu na majetku s DPH prepravnej spoločnosti A? Obe spoločnosti sú registrované pre DPH na Slovensku.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

§ 2 ods. 1 zákona o DPH – Predmetom dane je:

a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”),

d) dovoz tovaru do tuzemska.