dnes je 29.7.2021

Input:

Refakturácia stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti v roku 2021

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.24.2.1 Refakturácia stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Tuzemský platiteľ DPH nám ako platiteľovi DPH vystavil faktúru za stavebné práce s prenosom daň. povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) ZDPH – tieto stavebné práce ideme ďalej refakturovať na ďalšieho tuzemského platiteľa DPH. Naša otázka je, či máme fakturovať v tom istom režime, ako bola pôvodná faktúra?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, z pohľadu zákona o DPH, ide o dodanie služby v zmysle § 9 ods. 4 zákona o DPH, t. j. platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Miesto dodania pri dodaní služby stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, sa vo väčšine prípadov určí podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16 ods. 1 zákona o DPH, t. j. podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Refakturácia predstavuje stav, keď podnikateľ nadobudnutý tovar alebo prijatú službu následne dodáva a fakturuje inému subjektu. Pri refakturácii tovaru alebo služieb môže príjemca tieto ďalej dodávať a fakturovať v rovnakom rozsahu ako ju prijal, alebo môže ďalej refakturovať len jej časť.

Ak platiteľ obstará dodanie služby vo svojom mene pre inú osobu (§ 19 ods. 6 zákona o DPH), pri ktorej platí, že platiteľ dane službu sám prijal a sám dodal,