dnes je 21.9.2023

Input:

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023

11.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) pojem refakturácia nedefinuje a ani sa nepoužíva tento pojem v zákone o DPH. Avšak v zákone o DPH vieme nájsť tento druh obchodného vzťahu a jeho pravidlá.

Najskôr si prejdeme čo spadá pod pojem služba v zákone o DPH.

Dodaním služby je podľa § 9 zákona o DPH každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane:

  • prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,

  • poskytnutia práva užívať hmotný majetok,

  • prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav,

  • služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.

Za dodanie služby za protihodnotu sa považuje aj: