dnes je 9.12.2023

Input:

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch

Ing. Ján Mintál

Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Ide o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ich druhej osobe, pričom za túto dodávku tovaru alebo poskytnutie služby požaduje úhradu.

S refakturáciou nákladov sa možno stretnúť v praxi v prípadoch, keď si objednávateľ objedná tovar alebo službu dodávateľa. Tento dodávateľ však nie je priamym dodávateľom tovaru alebo služby pre objednávateľa, ale tento tovar alebo službu obstará od tzv. subdodávateľa a následne realizuje dodávku tohto tovaru alebo služby objednávateľovi. Z právneho hľadiska možno tento obchodný vzťah považovať za vzťah mandanta a mandatára, resp. za vzťah