dnes je 14.4.2024

Input:

Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024

29.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.3 Refakturácia poplatku za komunálny odpad a režim DPH v roku 2024

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Vlastník nehnuteľnosti prenajíma nebytové priestory viacerým nájomcom. V zmluvne dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý miestny poplatok za komunálny odpad, ktorý

uhrádza vlastník nehnuteľnosti za celú nehnuteľnosť Mestu a na konci roka chce tento poplatok fakturovať nájomcom. Môže vlastník použiť slovo refakturuje/fakturuje/fakturuje

prechodnú položku a fakturovať uvedený poplatok bez DPH ( keďže Mesto fakturuje bez DPH ) alebo s DPH? Aký režim DPH použiť?

- ide o prechodnú položku a teda oslobodené od DPH ¬?

- alebo nejde o prechodnú položku a je správne fakturovať s DPH 20 % ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Obec vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku