dnes je 16.7.2024

Input:

Refaktúracia nákladov spojených so spotrebou pohonných hmôt zamestnancom z pohľadu DPH v roku 2022

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.2.2 Refaktúracia nákladov spojených so spotrebou pohonných hmôt zamestnancom z pohľadu DPH v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Otázka:

Otázka k prefakturácii: ak firma fakturuje zamestnancom PHM, nakúpené od Slovnaft na spoločnej faktúre a prefakturované na jednotlivých zamestnancov ,tak sa jedná o prechodné položky a teda faktúra by mala byť bez Dph ako nedaňový doklad, jedna suma spolu s DPH a len finančná náhrada za poskytnuté PHM?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: Obchodný zákonník, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Pohľad autora na problematiku:

Problematika refakturácie sa praxi značne využíva, čo je obvykle spojené s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi medzi partnermi. Je ale nutné rozlišovať medzi prípadmi, kedy daňovník - platiteľ dane koná vo vlastnom mene na vlastný účet, vo vlastnom mene na cudzí účet a situáciou,