dnes je 21.4.2021

Input:

Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.2 Realizácia stavebných prác pre zahraničnú spoločnosť z pohľadu DPH v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Naša spoločnosť realizovala vrtné práce, práce bagrom a geodetické práce na lokalite pri slovenskej obci pre francúzsku spoločnosť, ktorá má francúzske IČ DPH. Faktúru sme vystavili s DPH v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. Poprosíme o Vaše stanovisko či sme pri vystavení faktúry postupovali správne.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Základné pravidlo je uvedené v § 15 zákona o DPH, ak § 16 zákona o DPH neustanovuje inak.

§ 15 ods. 1 zákona o DPH – Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

§ 16 ods. 1 zákona o DPH – Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH patrí aj podkategória tzv. stavebné práce, kde sa realizuje tuzemský prenos daňovej povinnosti, ale iba za podmienky, že odberateľ je registrovaný ako platiteľ v SR (§ 69 ods. 12 zákona o DPH).

§ 69 ods. 12 zákona o DPH – Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • písm. j) – dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

Ako pomôcku stavebných prác, uvádzame príklad Finančnej správy:

Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely – F 43 a to znamená, že ide o stavebné práce.

Výstavba kanalizačnej prípojky – zahŕňa vytýčenie prípojky, výkopové práce, navrtávku, geodetické zameranie, položenie potrubia F 42, stavebné práce, to znamená, že v tomto prípade sú geodetické práce súčasťou poskytovanej služby stavebnej práce (výstavby kanalizačnej prípojky).

Rozhrnutie zeminy