dnes je 27.9.2023

Input:

Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.1 Pripravované zmeny v oblasti DPH v roku 2023

Ing. Ján Mintál

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH”) je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Nosnou časťou novely je povinná transformácia smernice Rady EÚ 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá slúžiace na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu a na kontrolu správnosti výšky priznanej DPH. Táto transformácia by však mala nadobudnúť účinnosť až od začiatku roku 2024. Okrem spomínanej smernice novela navrhuje spresniť niektoré ustanovenia zákona o DPH za účelom ich ľahšej aplikácie v praxi a zaviesť niektoré opatrenia za účelom znižovania administratívnych povinností zdaniteľných osôb. Pri týchto navrhovaných zmenách sa účinnosť plánuje už od začiatku