dnes je 20.6.2024

Input:

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej dane

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.1 Príklad k § 53 Oprava odpočítanej dane

Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos

Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane)

(§ 53 zákona o DPH)

Stiahnuť tlačivo

Podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to

  • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

  • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

  • pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru