dnes je 21.4.2024

Input:

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

Ing. Ivana Glazelová

Vývoz

§ 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

Stiahnuť tlačivo

Vývoz tovaru je oslobodený od dane s nárokom na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru, nakoľko daň sa uplatňuje resp. platí v tej krajine, kde dochádza k spotrebe, a preto sa pri vývoze tovaru do tretích štátov uplatňuje oslobodenie od dane. Vývoz tovaru s oslobodením od dane sa uskutoční vtedy, keď tovar fyzicky opustí územie Európskej únie.

Miesto dodania tovaru pri vývoze

Vývoz tovaru z tuzemska na územie tretieho štátu je vždy spojený s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru pri vývoze tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je