dnes je 20.6.2024

Input:

Príjmy verejnej vysokej školy a režim DPH

12.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.2 Príjmy verejnej vysokej školy a režim DPH

Ing. Ján Mintál

Podľa § 31 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

  1. podľa osobitných predpisov, t. j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách),
  2. právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 ZDPH,
  3. ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti.

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s vyššie uvedenými výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby podľa § 31 ods. 1 ZDPH.

V zmysle § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách môže vykonávať vysoká