dnes je 16.7.2024

Input:

Prerušenie daňového konania

15.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.1 Prerušenie daňového konania

Ing. Ján Mintál

Daňové konanie môže byť počas jeho priebehu prerušené. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. (ďalej iba „Daňový poriadok”) upravuje prípady, keď môže byť daňové konanie prerušené, obdobie, počas ktorého môže byť konanie prerušené a uvádza, kedy dochádza k následnému opätovnému pokračovaniu po prerušení daňového konania. V čase prerušenia daňového konania neplynú lehoty podľa Daňového poriadku (napr. lehota na zánik práva vyrubiť daň), plynú však lehoty podľa osobitných zákonov, pričom sa na to musí brať ohľad. V počas prerušenia konania správca dane voči daňovému subjektu nemôže vykonávať úkony, medzi ktoré patrí dokazovanie a preverovanie ani prostredníctvom dožiadaného správcu dane.

Oprávneným prerušiť daňové konanie je správca dane. Zákonnými dôvodmi prerušenia daňového konania sú nasledujúce skutočnosti:

Správca dane má vedomosť a začatí