dnes je 1.12.2023

Input:

Preplatok vzniknutý v dôsledku úhrady dane na osobný účet dodávateľa

24.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.10 Preplatok vzniknutý v dôsledku úhrady dane na osobný účet dodávateľa

Ing. Ján Mintál

Na základe ustanovenia § 69c ods.3 ZDPH platí, že daň zaplatená podľa § 69c ods.1 tohto zákona predstavuje daňový preplatok dodávateľa, ak dodávateľ uhradil daň v lehote splatnosti podľa § 78 spomínaného právneho predpisu. Odberateľ, ktorý zaplatil daň podľa § 69c ods.1 zákona o DPH, nemôže požiadať o preúčtovanie daňového preplatku podľa § 55 ods.11 ZSD.

Z uvedeného je zrejmé, že v prípade, ak odberateľ využije osobitný spôsob úhrady dane podľa § 69c ZDPH a zaplatí časť protihodnoty zodpovedajúcej DPH na číslo účtu správcu dane vedeného pre jeho dodávateľa, s touto sumou uhradenou správcovi dane nemá odberateľ viac možnosť disponovať. Odberateľ teda nemôže požiadať o vrátenie tejto sumy ani o preúčtovanie sumy na svoje prípadné nedoplatky. Odberateľ by totiž za normálnych