dnes je 20.9.2021

Input:

Prenájom rodinného domu s garážou z pohľadu zákona o DPH v roku 2021

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.2.4 Prenájom rodinného domu s garážou z pohľadu zákona o DPH v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Spoločnosť s. r. o., platiteľ DPH sa zaoberá kúpou a predajom vlastných nehnuteľností. Spoločnosť v 01/2021 kúpila rodinný dom s pozemkami, garáž a hospodársku stavbu od fyzickej osoby. V čase kúpy garáž a hospodárska stavba, obe bez súpisného čísla, neboli skolaudované, evidované na LV. Aktuálne prebieha zápis už dodatočne skolaudovaných stavieb na list vlastníctva. Uvedené nehnuteľnosti sa mali ďalej predávať, avšak spoločnosť sa rozhodla, že ich preradí do majetku spoločnosti a bude prenajímať. Spoločnosť stanovila cenu nájmu za rodinný dom 1 200 €/mesačne (nájom nebude voči spriaznenej osobe). V nájomnej zmluve bude okrem iného uvedené, že ostatné nehnuteľnosti (garáž, hospodárska stavba, pozemky) môže nájomca bezodplatne užívať. Je v poriadku, ak spoločnosť