dnes je 16.7.2024

Input:

Preddavok versus finančná zábezpeka z pohľadu DPH

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.8 Preddavok versus finančná zábezpeka z pohľadu DPH

Ing. Ján Mintál

Daňová povinnosť z preddavkov je v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”) obsiahnutá v rámci ustanovenia § 19 ods.4, podľa ktorého ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Ustanovenie § 19 ods.4 zákona o DPH sa aplikuje pri prijatí platby vopred (preddavku, zálohy) pred uskutočnením zdaniteľného plnenia napr. pred samotným dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, t.j. daná platba je poskytnutá na určité dopredu známe, resp. špecifikované zdaniteľné plnenie.

V podnikateľskej praxi sa však častokrát možno stretnúť s prípadmi, keď býva spomínané ustanovenie § 19 ods.4 zákona o DPH nesprávne uplatňované aj na platby, ktoré nemajú charakter preddavkov a predstavujú tzv. finančné zábezpeky resp.