dnes je 16.7.2024

Input:

Právny rámec rodinného podniku

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.2 Právny rámec rodinného podniku

Ing. Ján Mintál

Problematika rodinných podnikov je právnou úpravou riešená v rámci samostatnej časti zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej iba „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch”).

Účelom je zákonná úprava rodinného podniku, a to predovšetkým s dôrazom na vymedzenie jeho určujúcich znakov, medzi ktorými je existencia rodinných väzieb. Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania a prirodzene tak i z pohľadu dosahovania cieľov v podnikaní. Jedným z hlavných cieľov rodinného podniku, na rozdiel od bežných komerčných firiem, je práve kultivácia týchto rodinných väzieb vo vnútornom prostredí rodinného podniku s dôrazom na posilňovanie rodinných hodnôt a kvality