dnes je 16.7.2024

Input:

Povinný subjekt v oblasti Intrastat hlásení

17.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.8 Povinný subjekt v oblasti Intrastat hlásení

Ing. Ján Mintál

Povinným subjektom pre štatistické zisťovanie Intrastat-SK (v rámci príslušných štatistických predpisov označovaný pojmom „spravodajská jednotka”) sú zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktorá nie sú zdaniteľnými osobami, registrovanými pre DPH v Slovenskej republike, teda právnické, fyzické osoby, skupiny registrované pre DPH v Slovenskej republike, ako aj zástupcovia pre DPH [podľa § 69aa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”)], ktorí spĺňajú súčasne nasledovné podmienky:

  • vykazujú nadobudnutie tovaru v tuzemsku alebo dodanie tovaru z tuzemska podľa platného zákona o DPH, alebo ak transakcia nie je nadobudnutím tovaru v tuzemsku alebo dodaním tovaru z tuzemska, tak:

    • - uzavreli zmluvu, na základe ktorej sa tovar dováža na Slovensko alebo vyváža zo Slovenska,
    • - prepravia